Voetbalclub De Sjoeters is een moderne amateurvoetbalclub die over een eigen terrein en uitgebreide accommodatie beschikt, gelegen langs de Stwg op Vilvoorde in Opwijk, met een brede toegangsweg naast huisnr 40.

De club telt zo’n 100 leden en is actief met 4 ploegen, 2 in competitie in het amateurvoetbalverbond het AVVV regio Vl Brabant  Oost-Vlaanderen op zaterdagnamiddag, 1 damesploeg in competitie in het verbond KBLVB Oost-Vlaanderen op vrijdagavond en 1 ploeg recreatief op vrijdagavond.

Door de realisatie van het RUP zonevreemde sportterreinen de Sjoeters, is de bestemming van de grond waar de accommodatie zich bevindt, gewijzigd naar sport- en recreatiezone waardoor de volledige accommodatie nu geregulariseerd is.

Rechtskundig is de club geen feitelijke vereniging maar wel een VZW.

Zowel sportief als organisatorisch stelt de club het zeer goed, is na meer dan 25 jaar nog altijd springlevend en is zowel in Opwijk als in de omgeving een vaste waarde geworden, een club met een positief imago.

Vooral het feit dat de club qua structuur en organisatie sterk staat, wordt door de buitenwereld naar waarde geschat.

Het beleid van de club wordt bepaald door een bestuur bestaande uit 10 personen.

Naast het bestuur is er ook nog een vriendenkring (samengesteld uit spelers) die mee de werking van de club dragen en ondersteunen.

De club kan bovendien rekenen op een trouwe groep sponsors, die geregeld worden geinformeerd over het clubprogramma en die ook worden uitgenodigd voor de Sjoeterseats op zaterdagmiddag.